Efterlysninger

Min Oldemor (FUNDET)

Marie Bertine Johansen født 21 Marts 1875 Haslev sogn Ringsted Herred Sorø Amt.
Hun flytter til København, Nørrebro i 1894, indskrevet i politiets register 11/1 1894. I 1895 føder hun min farfar Peter August Johansen, marts måned. Han bliver sendt til Haslev og vokser op hos mormoderen.
Hun bor så forskellige steder på Nørrebro og er registreret i folketællingen 1906 som boende i Fredensgade 20, 1 sal. Stilling: syerske.
Jeg har så ledt efter hende i folketællingen 1911, her kan jeg ikke finde hende. Jeg har ledt i kirke bøgerne for sognene på Nørrebro, hun er hverken gift eller død.
Jeg har ledt på Københavns Stadsarkiv i døde registrene og i borgerlige vielser, stadig uden resultat.
Hvis nogen er stødt på hende eller har en god idé til hvordan jeg kommer videre ville jeg være taknemlig.
Der går rygter om at hun skulle være gift med en bogtrykker på Samsø, her har jeg også ledt uden resultat.

Seneste nyt pr. 11 April 2006: Min kusine Annelise og jeg sad forleden og kiggede i et gammelt fotoalbum og fandt et billede af en grav sten hvor der stod: Redaktør Jens Holger Laursen. Hvem er Jens Holger? sagde vi i kor.

På bagsiden havde min faster skrevet: Halvbror til Peter August Johansen. WAW. Det var nyt for os begge. Ved siden af billedet var der et kort, hvor hun bad om oplysninger fra Tranebjerg Kirkegård. Jeg løb flux ind til computeren og søgte på http://www.ddd.dda. I løbet af 10 minutter havde vi en folketælling for Tranebjerg Sogn på Samsø fra 1921. Her stod der:
Marie Lauersen, 31/3 1875, Enke, Husmoder, Udgiver af Samsø Posten, Harlev, sorøe
Meta Margrethe Lauersen, 16/7 1906, Ugift, Barn, , Tranebjerg
Jens Holger Lauersen, 12/4 1908, Ugift, Barn, , Tranebjerg

Sikke en masse ny information, ikke alene havde min farfar fået søskende, men at hans mor også var blad udgiver var næsten for meget (sønnen Peter August Johansen udgav Gørlev Avis 1920-1928, se siden med udvalgte personer). Jeg var helt ude af mig selv, jeg har ledt efter disse oplysninger de sidste 5-6 år.

Min mor sagde at naboen var abonnent på Samsø Posten, så jeg gik ind for at se om jeg kunne få lov til at se hvordan den så ud. Jeg fik 3 numre, alle udgivet i april 2006. I det ene fra Tirsdag den 4. April 2006 står der på forsiden en længere artikel om at den gamle Heidelberg trykke maskine er blevet udskiftet med en ny. Der var også et billede af den gamle Heidelberg vingetrykker. Tænk, den maskine har min oldemor garanteret stået ved efter hendes mands død den 2 juli 1915, kun 40 år gammel. Han er begravet på Tranebjerg Kirkegård ifølge en afskrift på www. samsoeroots.dk. Der står:

Kirkebog ved Død:
Navn:
Peter Laursen
Dødsdato: 2 juli 1915
Dødssted: Amtssygehuset Tranebjerg
Begravet: 5 juli 1915 Tranebjerg
Stilling: Bogtrykker og Redaktør
Alder: 40 aar
Fødested: Skive
Bopæl: Tranebjerg
Forældre: Værtshusholder Jens Laursen og hustru Mette Cathrine Pedersen
Ægtefælle: Maren Bertine Johansen

Om aftenen og næste dag søgte jeg på internettet som en gal og fandt yderligere information på http://www.genealogy-samsoe.dk her havde en masse flinke mennesker indtastet en hel del kirkebøger fra Samsø. Her fandt jeg yderligere en datter:
Ester Laursen født 18 april 1909, død 2 juni 1909. De to andre børn var der også og ud for Jens Holger Traberg Laursen stod der at forældrene var Viede i St. Markus Kirke Frederiksberg 23/06-1906. Det viste sig at det ikke var så helt nemt af finde, idet Sct. Markus kirken var udskilt i et selvstændigt sogn i 1902, altså Sct Markus Sogn Frederiksberg. Herefter var det nemt af finde denne:

Der står:
Kirkebog ved vielse:
Skt. Markus Sogn
Kirkebog 3/69-11 1902-1912
side 100 linie 64
Brudgommen:
Ungkarl Redaktør
Peter Laursen af Samsø,
født i Skive 12 maj 1874.
Søn af afdøde Værtshusholder
Jens Laursen og hustru
Mette Cathrine Pedersen af Skive
32 år.
Bruden:
Ugift Marie Bertine Johansen af
Niels Ebbesensvej 16,
født i Hasle 21 marts 1875
Datter af Afdøde Husmand Lars Peter Johansen
og hustru Ane Margrethe f. Jensdatter af Hasle
31 år.
Forlovere:
Carl Chr. Johansen, Detailhandler Niels Ebbesensvej 16
Niels Julius Johansen, betonstøber, Jægersborggade 43,3
Lyst:
a) 10 Maj 1906
b) 13-20-24 Maj 1906
Vielsesdato:
1906 23 Juni, Febg, St Markus
Viet af Sognepræst Laursen i Kirken
Bemærkning:
Attest fra Skive Fattigvæsen af 16 maj 1906


Skt Markus Kirke


Niels Ebbesensvej 16, døren til venstre.

Nu skulle det jo så være en smal sag at finde dem alle i Tranebjerg Sogns Kirkebog på Samsø. Næ, det viste sig at Samsø kirkebøger nu hører til Århus Stift og så ligger kirkebøgerne på Landsarkivet i Viborg. Nu bliver det så endelig min tur til at søge hjælp til opslag på www.dis-danmark.dk .

Hvad så nu? Jo det første er at få oplysninger om Marie Bertine Laursen's død, her kan jeg muligvis få nogen til at kigge i kirkebogen på Landsarkivet i Viborg. Dernæst må der jo findes en hel masse informationer på Samsø Posten, jeg kommer jo nok til at sende dem en e-mail i den nærmeste fremtid. Så er der jo også muligheden for at eftersøge mulige efterkommere af børnene på Samsø, det kunne jo være at der blandt de 13 mennesker der hedder Laursen på Samsø var bare een der havde et billede af Marie Bertine Laursen. Tiden vil vise om jeg er så heldig. Så snart der er noget nyt vil jeg opdatere siden her!

Man kan jo også undre sig lidt over at sognepræsten i Sct. Markus Sogn hedder Laursen. Er han i familie med Redaktøren, har han haft en finger med i spillet. Åh ja nu begynder alle spekulationerne igen. :-)

Seneste nyt pr. 25 April 2006: Min gode kollega Nis holdt ferie i sit sommerhus på Samsø i sidste uge. Jeg havde sendt ham ned på kirkegården for at tage et nyt billede af Jens Holger Laursen's gravsted. Det ser således ud i påsken 2006.

Da Nis alligevel var nede i Tranebjerg, gik han en tur på egnsarkivet, her fandt han en papir udgave af Samsø Posten i alle årgange. Jens Holger Laursen kone Grete havde afleveret en kopi af alle numre af Samsø Posten fra 1906 til 1971. Jeg fik en kopi af afleverings journalen. Her står der følgende:
Fru Grete Laursen er enke efter redaktør J.H Laursen. J.H. Laursen's fader, Peter Laursen, der havde været typograf på Berlingske Tidende, kom i 1906 til Samsø og købte et accidenstrykkeri af Rasmus Kleis. Der startede han Samsø Posten, hvor nu Hemmingsen har boghandel, senere flyttedes trykkeriet over i Tranbjerghus i Kleis's boghandel, hvor nu Samsø Super er. I 1915 flyttedes til Marsk Stigsvej 4 og i 1973 til Tranevej 6.
Redaktører er:

1906 - 1915 Peter Laursen
1915 - 1936 C. Vestergaard
1936 - 1971 J.H.Laursen
1971 - Preben Christensen

Jeg har siden set det første nummer af Samsø Posten som udkommer d. 2 Januar 1906, her står forneden på side 3 at ansvarlig udgiver er R. Kleis, Tranebjerg. Så det kan ikke være helt sandt at det er Peter Laursen der starter Samsø Posten, måske jeg senere kan få dette opklaret.

Nis tog kopi af Jens Holger Laursen's dødsannonce bragt i Samsø Posten i november 1982:

Yderligere var der i Kalundborg Folkeblad d. 12 nov. 1982 en nekrolog over Jens Holger Laursen

Ligeledes fandt han døds annoncen af Jens Holger Laursen's far Peter Laursen, den blev bragt i Samsø Posten d. 3 juli 1915:

En stor tak til Nis fordi han gad bruge et par timer af sin ferie på at hjælpe mig. Jeg havde fået nogle af de ovenstående oplysninger allerede i sidste uge pr. telefon og satte mig så til at tænke på hvordan jeg kom videre. Søndag morgen tændte jeg computeren og søgte på de gule sider og fandt kort tid efter Jens Holger Laursen's søn. Det blev så til en længere samtale om aftenen hvor han kom med endnu flere oplysninger. Jeg fik lovning på billeder af Marie Bertine Laursen og så snart jeg får dem bliver der lagt et ud her.
Jeg har stadig tilovers at tale med hans søster der er ca. 10 år ældre og måske kan huske endnu mere om Marie Bertine Laursen.

Følgende er nu konstateret:
Marie Bertine Johansen fik 9 år sammen med Redaktør Peter Laursen der dør i en alder af kun 40 år. Marie Bertine Laursen driver trykkeriet og udgivelsen af Samsø's Posten ved hjælp af en ansat typograf indtil hun dør d. 20 november 1936, 61 år gammel. Sønnen Jens Holger Laursen overtager herefter trykkeriet og udgivelsen af Samø Posten.

Seneste nyt pr. 1 Maj 2006: Min kusine og jeg havde en rigtig fornøjelig tur til Det Kongelige Bibliotek, Rigsarkivet og Landsarkivet i lørdags. Vi nåede faktisk det vi havde sat os for og lidt til. På det Kongelige Bibliotek kan man kigge i alle danske aviser og jeg havde forinden bestilt Samsø Posten i udvalgte år hjem til læsesal Vest. Heri i fandt vi alle de dødsannoncer vi manglede.

Lørdag d. 5 Juni 1909, kort efter Ester Laursen's død er denne at finde i avisen:

Lørdag den 21 November 1936 er denne at finde i Samsø Posten:

Tirsdag den 24 November 1936 finder man denne:

Søster er kælenavnet for Meta Margrethe Laursen. C. Westergaard er den typograf der blev ansat til at trykke Samsø Posten efter Peter Laursen's død i 1915. Jeg antager at Giesen må være Meta's barn, idet Jens Holger ikke får børn før 1937.

Kigger man i første nummer af Samsø Posten der udkommer onsdag d. 4 April 1906, står der at Ansvarshavende Redaktør er Peter Laursen, trykt i R. Kleis Trykkeri Tranebjerg. Når man kommer frem til nr. 9, står der at det bliver trykt i P. Laursen's Bogtrykkeri Tranebjerg. Her er det øverste af den første side:

Det viser sig at Rasmus Kleis starter Samsø Posten. Det allerførste nummer udkommer 2 Januar 1906 og er nummeret med nr.1. På side 4 forneden står der: Ansvarlig udgiver R. Kleis, Tranebjerg. Trykt i udgiverens bogtrykkeri. Han sælger så avisen til Peter Laursen og hans første nummer der udkommer d. 4 April 1906 bliver også nummereret med nr. 1. Så er der jo ikke noget at sige til at man bliver lettere forvirret. Her er Rasmus Kleis's første nummer:

På Rigsarkivet finder man mikrofilm af kirkebøgerne for Samsø 1892 til 1914. Desværre er de billeder man kan få ud af det så dårlige at jeg vil nøjes med at gengive hvad vi fandt:

Meta Margrethe Laursen:
Kirkebog Tranebjerg Sogn
Rigsarkiver Rulle M53463
Fødte Kvindekøn 1906 side 66 linie 16
Født dato. 16 juli 1906
Navn: Meta Margrethe Laursen
Forældre: Bogtrykker og Redaktør
Peter Laursen og Hustru Marie Bertine
Laursen, født Johansen i Tranebjerg
Døbt d. 9 Dec 1906
Faddere: Husbestyrerinde Kirstine Larsen
i Tranebjerg bar barnet
Pige Magdalene Schmit,
Snedker P. Olsen
Købmand Søvndahl Petersen
Papirhandler Kleis
Alle i Tranebjerg
Bemærkninger:
Forældrene ægteviede i
Frederiksberg St. Markus Kirke
den 23 Jun 1906

Jens Holger Traberg Laursen:
Kirkebog Tranebjerg Sogn
Rigsarkiver Rulle M53463
Fødte Mandkøn 1908 side 15 linie 10
Født dato 19 April 1908
Fødested: Tranebjerg By, Tranebjerg Sogn
Navn: Jens Holger Traberg Laursen
Forældre: Bogtrykker og Redaktør
Peter Laursen og Hustru Marie Bertine Laursen
Født Johansen, Tranebjerg
Døbt dato 2 August 1908
af Sognepræst C. Schjørring
Faddere:Hr. Julius Johansen og sammes hustru bar barnet,
bager Jensen i Tranebjerg, ølhandler Astrup ibid
Bemærkninger: Viede i St. Markus Kirke Frederiksberg 23/06-1906
moderens alder: 33 år

Ester Laursen:
Fødsler Samsø 1815-1917
Sogn: Tranebjerg
Navn: Ester Laursen
født: 18 April 1909
Sted: Tranebjerg
Døbt: Hjemme af sognepræst C. Schørring
Dato: 21 Maj 1909
Far: Bogtrykker og Redaktør Peter Laursen
Mor: Marie Bertine Johansen
Bopæl: Tranebjerg
Faddere: Dåbsvidner: Forældrene, fru Søvndahl Petesen i Tranebjerg
Bemærkninger: Barnet døde inden fremstilling i Kirken,
Forældrene ægteviede i Frederiksberg, St. Markus Kirke 23/06-1906
Moderens alder: 34 år

I folketællingen 1916 for Tranebjerg kan man se at Marie Bertine Laursen bor sammen med sine to børn og en tjenestepige Bodil Birthe Madsen 17 år gammel. Marie Bertine's erhverv er bogtrykkeri og hun har en indtægt på 2200 Kr og en formue på 2000 Kr. Hun er pålignet en skat til staten på 23 Kroner og 70 ører, til kommunen på 51 Kroner.

Seneste nyt pr. 7 Maj 2006: Jeg har nu fået tilsendt en håndfuld billeder af familien Laursen fra Tranebjerg på Samsø, de kommer her:


Marie Bertine Laursen omk. 1936


Marie Bertine Laursen og datteren Meta Margrethe, omk. 1907


Marie Bertine Laursen og børnene, Meta Margrethe og Jens Holger omk. 1919


Peter Laursen, årstal ukendt


Jens Holger Laursen, årstal ukendt.

Ellen Margrethe Laursen (gift med Jens Holger Laursen)


Her er så familien Laursen fra Tranebjerg Samsø

--o--

Scheffmann

Alle der har navnet Scheffmann, har interesse. Det er mest det rigtigt "gamle" der er interessant idet nulevende kan jeg jo selv slå op i telefonbogen. :-) Spøg til side, nulevende har også interesse, de vil blot ikke blive vist her.
Klik i menuen på slægt og se hvor lang vi er kommet tilbage i tiden, ca 1665.

--o--

le Dous

Carl Friederich Philip Heinrich le Dous født i Halborstadt i Tyskland i 1805 kommer til København og bliver dansk statsborger den 26. august 1830. Han er udlært bundtmager og har forretning i Østergade 11 (Strøget). Jeg har intet på hans oprindelse og har forgæves søgt i Tyskland.
Jeg har talt med nulevende efterkommere, heller ikke de har informationer om tidligere personer med navnet le Dous.
Alle gode ideer modtages med tak.

--o--

Clara Jenny Wilhelmine Henriksen (FUNDET)

Bopæl 1930-1950: Popplvang, Tårnby, Amager. Jeg har navnet fra en opringning til Kastrup kirkegård. Gravstedet er nedlagt og kirkebogen er pt. ikke tilgængelig på landsarkivet.
Vi er ikke sikre på navnet. Vi kender til en Clara (Klara) Henriksen der var gift med en sømand. De boede på ovennævnte adresse. Det skulle efter signede være min mormors kusine, men vi kan ikke finde ud af hvem der er hendes forældre. De skulle ifølge min mor have 2 piger og en dreng. Hvis nogen kender til disse piger eller har informationer om familien vil min mor være meget taknemlig.

Var på Landsarkivet i dag, d. 4 April 2006 og fandt hende i kirkebogen:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Kirkebog ved død:
Kastrup Kirkebog døde 1961-
side 239
Dødsdag og sted: 14 April 1972, De gamles Hjem Pyrus Allé 15
Kastrup Sogn, Tårnby Kommune
Begravelse: 19 April 1972, Kastrup AnnexKirke til Sundby Krematorium
Navn: Clara Jenny Wilhelmine Sandberg Henriksen, Født Hansen
Stilling: Enke efter Skibsfører
De gamles By, Pyrus Allé 15, Kastrup
Født: Odense, Sct Knuds Sogn, 29 Juni 1887
Forældre: Fyrbøder Carl Martinus Hansen og
hustru Augusta Sandberg
Afdød ægtefælle: Andreas Henriksen
Alder 84 år.
Bemærkning: Tårnby Skifteret 18 April 1972

-----------------------------------------------------------------------------------------
Arkivalieronline havde følgende:
-----------------------------------------------------------------------------------------
kirkebog ved Dåb:
Odense, Sct Knuds Sogn 1887 side 300
Født 29 Juni 1887
Navn: Jenny Clara Wilhelmina Sandberg Hansen
Forældre:
Ugift Augusta Sandberg 24, Thorsgade 24 og
udlagt barnefader Fyrbøder Carl Martinus Hansen
Hjemmedøbt 26 Juli 1887,i kirken 7 august 1887

-----------------------------------------------------------------------------------------

--o--

Niels Julius Johansen

Familie fest hos Niels Julius Johansen og hustru Jenny, den 5 februar 1939.

Anledningen til festen er ukendt, ej heller datoen matcher noget kendt.
Følgende personer på dette billede er kendte:
nr. 9 er Niels Julius Johansen
nr. 10 er Jenny Johansen ( hustru til Niels Julius)
nr. 12 er Bogtrykker August Peter Johansen
nr. 13 er Elly Marie Larsen (hustru til August Peter Johansen)
Resten er ukendte, hvis du kender til nogen på billedet, så send mig venligst en e-mail.

Niels Julius Johansen er storebror til Marie Bertine Johansen. Han havde en lille købmands forretning i Oehlenslægersgade på Vesterbro, i al fald i årene 1940-45. En artikel i Billed Bladet (1940-1945) kaldet " En tikrones vandring"beskriver en ti-krones vandring gennem mange hænder og den kommer forbi Niels Julius Johansen lille forretning. Der skulle være et billede af Niels Julius Johansen og forretningen. (RED: Jeg har endnu til gode at se denne artikel. )

En ting som undrer mig er de vin flasker der er på bordet, året er 1939. Var det overhovedet muligt at fremskaffe den slags i 1939 ?

--o--

 

© Bjarne Vincents Johansen | siden opdateret 10 December 2006