Regler for kata og kumite

 

1.Kamparealet skal være plant og uden forhindringer.
 

2.Kamparealet skal være et mat kvadrat (ikke glat).
 

3.Kamparealet skal være kvadratisk med en sidelængde på 8m x 8m (Kodomo: 6m x 6m) samt et sikker-hedsområde på 1m x 1m, i alt 10m x 10m (Kodomo: i alt 8m x 8m) målt til yderkanten. Det må være hævet indtil en højde af 1 m over gulvplan. Den hævede platform skal måle min. 10m x 10m for at inde-holde såvel kamparealet som sikkerhedsområdet.
 

4.Der skal trækkes 2 parallelle linier, hver på 1 m længde, i en ret vinkel til kampdommerens (efterfølgen-de benævnt Shushin (Referee) linie og i en afstand af 1,5 m fra kamparealets center, til at markere kamp-deltagernes position.
 

5.Der skal trækkes en linie 0,5 m lang parallelt med arealets ydergrænse nærmest tidtagerbordet, i en af-stand af 2 m fra kamparealets center, til at markere Shushins (Referee) position.
 

6.Kampinspektøren (efterfølgende benævnt Kansa (Arbitrator)) skal være placeret til venstre for liste-føreren, og skal være forsynet med et rødt flag og en fløjte.
 

7.Der skal trækkes en linie 1 m fra yderkanten af kamparealet og på indersiden af denne. Det areal, som afskæres af denne linie, kan være i en afvigende farve, eller linien kan være punkteret.

Tilbage til forsiden